Услуги

Нашиот делокруг е ориентиран кон работа со мали и средни фирми од најразличен профил.

Своето две децениско искуство го градевме со напорна работа, ангажираност од сите вработени, следење законски прописи, кои постојано се менуваат и со технолошки подобрувања за поефикасна работа.

Книговодствени услуги

Дејноста опфаќа

  • комплетно финансово книговодство
  • изработка плати и платни списоци
  • поднесување електронски МПИН
  • приемни листи во трговија
  • регулирање стаж
  • породилно отсуство и боледување
  • пријава - одјава работници